جایگاه و نقش آل زبیر در تاریخ اسلام
47 بازدید
محل نشر: فصلنامه تاریخ اسلام
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله نخست به خاندان شناسی آل زبیر پرداخته شده و آنگاه به نهضت نشر حدیث در بین زبیریان و نیز روابط ایشان با بنی هاشم، بنی امیه و عباسیان اشاره شده است.