ملی گرایی، مثبت یا منفی
37 بازدید
محل نشر: مجله بازتاب اندیشه شماره 101
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به نقد مباحث مطرح شده در نشست علمی فی مابین علیرضا رجایی، موسی غنی نژاد، و مقصود فراستخواه که در نشریه شهروند امروز به تاریخ 87/5/27 برگزار شده، پرداخته شده است.