رسالت روشن فکر امروز
40 بازدید
محل نشر: مجله بازتاب اندیشه شماره 103
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله مباحث مطرح شده از سوی لیدا کاکیا که به وظایف روشن فکر امروزین پرداخته، نقد شده است.