پروژه ناتمام روشن فکری دینی
40 بازدید
محل نشر: مجله بازتاب اندیشه شماره 106
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به نقد مباحث مطرح شده از سوی مقصود فراستخواه که در ضمیمه نشریه کارگزاران به شماره 676 و تاریخ 1387/9/30 پرداخته شده است.