توهم و هویت
34 بازدید
محل نشر: مجله بازتاب اندیشه شماره 100
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این شماره نگارنده به نقد مقاله ناصر فکوهی با نام توهم و هویت چاپ شده در نشریه شهروند امروز به شماره 50 و تاریخ چاپ 87/3/26 پرداخته است.