سوء تفاهم های مزمن
38 بازدید
محل نشر: مجله بازتاب اندیشه شماره 105
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این شماره نگارنده به نقد گفتگوی علیرضا رجایی و فریدون مجلسی چاپ شده در ضمیمه اعتماد شماره 1826 به تاریخ 1387/9/2 پرداخته است.