پروژه روشن فکری مبتنی بر عنصر امید است
46 بازدید
محل نشر: مجله بازتاب اندیشه شماره 109- 114
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این شماره نگارنده به نقد گفتگوی علی پایا چاپ شده در نشریه آیین شماره 19 و 20 به تاریخ بهمن و اسفند 1387 می پردازد.