اسواق
32 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله اسواق برای دانشنامه پیامبر اعظم نوشته شده و در حال چاپ است. در این مقاله به بازارهای عربی در عصر پیامبر و نقش پیامبر در برپایی و یا تبلیغات در بازار اشاره شده است.