اویس قرنی
40 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله ای دانشنامه ای که به سفارش دانشنامه پیامبر اعظم نوشته شده است به زندگی نامه اویس قرنی پرداخته شده و به حوادث زندگی او بویژه در عصر پیامبر اشاره شده است.