مختار چگونه کذاب شد؟
31 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به اتهام کذاب بودن مختار پرداخته شده است. گفتنی است نگارنده با نام کارشناسی کاوه به این مطلب را در سایت اسک دین نشر داده است.