تاثیر فرهنگ ایرانی و آموزه های شیعی در مراسم و مواسم آل بویه
51 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب همانگونه که از نامش بر می آید به تاثیرات فرهنگ ایرانی و آموزه های شیعی در آیین های آل بویه می پردازد و به چند و چون این تاثیرات اشاره می نماید.