ابوالقاسم کعبی بلخی؛ اندیشه های کلامی، تفسیری، حدیثی، فقهی
41 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب که در حال تدوین و طی مراحل پایانی خود است به شخصیت متکلم پرآوازه معتزلی قرن سوم و چهارم، یعنی ابوالقاسم بلخی کعبی می پردازد و می کوشد تا نمایی از اندیشه های کلامی، تفسیری و حدیثی او را از میان کتب باقی مانده از معتزله و دیگر کتب کلامی، تفسیری، فقهی و حدیثی بدست دهد.